Wetsingersluis   2012

 

 

 

 

 

 

Wanneer u de Karspelweg zal inslaan komt u terecht bij de Margriethoeve en de Wetsingersluis.

Op deze boerderij vestigden onze grootouders zich in het jaar 1918

De boerderij dateert uit het jaar 1792.

De eerste sluis werd gebouwd omstreeks 1410 tegenover het zogenaamde kloostervoorwerk Alinghuizen. (Klein-Garnwerd)

In 1634 werd de sluis naar het zuiden verplaatst, de huidige Wetsingersluis.

In1878-1879 vond het afbreken en het vernieuwen plaats van de wetsingersluis zoals onderstaande foto ons laat zien.

Op de foto ziet u dat de brug een betonnen dek heeft gekregen omdat het houtendek niet meer vertrouwd was .

De gemeente Adorp heeft later een verzoek ingediend om de wetsingersluis op te ruimen, maar dit werd door het waterschap afgewezen.

Op foto 1 is dan ook te zien dat de sluis door het waterschap toen goed werd onderhouden, maar op de volgende foto zien we dat het misschien beter geweest was, want de laatste 40 jaar werd er nauwelijks meer naar de sluis omgekeken.

 

In mei 2012 is men dan eindelijk begonnen met de restauratie , maar jammer genoeg zal hij niet in dezelfde staat van toen terugkeren.

Het Architectenbureau Holstein wil de muurtjes laten verdwijnen door grond tot aan de bovenrand te laten aanbrengen.

Het kan voor 1879 zo geweest zijn, maar je vraagt je dan toch wel af waarom men het in 1879 dan verbouwd hebben en niet in dezelfde staat hebben gelaten.

Wanneer dit gebeurd zal ook het mooie stenenstraatje die langs het muurtje aan de zuidkant tot aan de sluisdeuren liep en bestemd was voor de sluiswachter verloren gaan.

Zonder muurtjes of een omheining zal het een grootgevaar opleveren voor de dieren die op de dijk zullen grazen met het gevolg in de sluis te zullen verdrinken.

Niet alleen voor het dier maar zeker ook voor de voetgangers en fietsers en de spelende kinderen rond de sluis zal zonder een omheining een grootgevaar zijn

 

 

De sluis zoals hij verbouwd moet zijn in het jaar 1878

De foto is gemaakt rond 1960

 

Foto 1940-1945

De zeerverwaarloosde sluis omstreek 2011

 

Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden rondom de sluis?

Dan wenst de familie Horinga u nu veel kijkplezier.

 

 

 

Na 134 jaar wordt eindelijk deze vervallen sluis in ere hersteld.

Op 7 mei 2012 begon deze firma uit Harlingen aan de renovatie van de Wetsingersluis.

 

Vanuit de gele unit worden de werkzaamheden geregeld.

Dieselolie voor de kranen.

 

Elke dinsdag wordt het oranje huisje gereinigd .

 

Eerst wordt er een bypass aangelegd aan de zuidkant van de sluis om de waterstand op pijl te houden in het Sauwerdermaar

 

Deze mond uit in het Reitdiep.

 

Deze staat in verbinding met het Sauwerdermaar.

 

Auto met de noodbrug.

De kraan van de firma Knol uit Akkrum komt 21-5 aan wal om de damwanden en de noodbrug te plaatsen.

 

Eerst moet onze boom gesnoeid worden.

 

Hier worden de damwanden naar de overkant gebracht.

 

De eerste damwandplaten worden de grond ingedrukt.

 

De damwant is klaar nu de noodbrug.

 

 

 

 

 

23 mei begon men met de damwant aan de westkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de damwanden geplaatst zijn kan op 24 mei het water uit de sluis worden gepompt.

westkant.

 

oostkant.

 

Volverwachting klopt het hart wat de bodem van de sluis ons zal bieden.

Langzaam daalt het water.

 

De schatten zijn een oude fiets en een vuilniscontainer .

 

De drooggelegde sluis.

Op 24 mei begon ook firma Rusthoven B.V met deze klus aan de Wetsingersluis.

Eerst wordt alles op de foto vastgelegd.

 

 

 

Alles wordt verzameld en genummerd om strak vervoerd te worden naar de fabriek.

 

Op 30 Mei begon men met het uitbaggeren van de sluis.

 

 

 

 

 

4 Juni begon dit schoonmaakbedrijf met het reinigen van de sluis.

 

 

 

 

 

 

De vloer in de sluis is van rode steen.

 

7 Mei waren de eerste graafwerkzaamheden rond de muren van de sluis al begonnen maar eindigden ongeveer half juni.

 

Hierboven ziet u de oude ankers liggen.

 

Stenenrapen van het voetpaadje van de sluiswachter.

 

De puinhopen van de oude sluis.

 

 

 

Voordat de betonnen brug verwijderd werd moesten de wanden eerst verstevigd worden om instorten te voorkomen.

 

Een grote kraan arriveert op 12 juni om de brug en de sluisdeuren te verwijderen.

 

 

De brug is verwijderd en nu zijn de sluisdeuren aan de beurt.

 

Het slopen van de brug.

 

Op 20 juni begon dit Groningsbedrijf uit Stitswerd met het ontroesten van de sluis.

 

 

 

 

Nadat de werkzaamheden drieweken hadden stilgelegen omdat er meer geld beschikbaar moest komen is men op 24 juli weer met het werk rond de sluis begonnen.

 

Aan deze  palen waren de oude ankers bevestigd

 

Nu 2012 worden de nieuwe ankers hieraan bevestigd.

 

1 Augustus 2012 is de firma Huizinga volop bezig met het zandstralen en het verven  van het ijzerwerk.

 

 

 

 

 

 

20 Augustus einde vakantie.

Er worden nieuwe stenen aangevoerd voor de muren aan de westkant van de sluis.

 

Eerst moet er beton gestort worden aan de noordzijde.

 

Aan de zuidkant begint Rusthoven met het ijzerwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook binnen in de sluis wordt  hard gewerkt.

 

Hierboven het uitslijpen van de voegen

 

Hier ziet u het opmetselen van de muren.

 

Alle stenen worden met de hand naar boven gebracht

 

De meeste muren zijn op hoogte gebracht

30 Augustus 2012 wordt de heer J.A Kreeft projectleider Waterschap Noorderzijlvest geïnterviewd door TV Noord

Firma Everts werd op 6-9-2012 ingeschakeld voor het puinruimen in de sluis

 

 

 

 

Bouwplaats strengverboden toegang, niet voor dames ?

Ook de twee zwemmers uit Klein-Wetsinge hadden het bord reeds aan hun laars gelapt.

10 oktober begon firma Huizinga met het zwartverven van het ijzerwerk in de sluis.

 

Uiteindelijk is dit het resultaat.

21 en 22 oktober werden de buitenmuren van de sluis zwartgemaakt door mensen uit Polen.

 

24 oktober zijn de nieuwesluisdeuren gearriveerd en worden die dag ook nog geplaatst.

De deur voor de zuidkant gaat de lucht in.

 

Dan volgt de deur die aan de noordkant wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

Na veel passen en meten is dit uiteindelijk het resultaat.

6 november arriveert de kraan van de firma Everts om de gaten naast de sluis te gaan dempen tot aan het waterpeil.

Het grond mocht niet boven de oranjestrepen, dit moet opgehoogd worden met  Argexkorrels

 

Er is ook een begingemaakt met het muurtje boven de sluis.

 

De stenen moeten opmaat gemaakt worden.

 

 

Op 9 november  2012 is dit het resultaat

 

 

 

In de nacht van 9 november omstreeks half één arriveerde de nieuwe landbouwbrug .

 

                                           Landbouwbrug                                                                                      Fietsbrug

 

Later die dag werd ook de nieuwe fietsbrug gebracht door firma Huizinga uit Stitswerd

Met deze kraan zullen de bruggen geplaatst worden.

Deze klus wordt begeleid door firma Rusthoven uit Groningen.

 

Medewerkers van firma Oosterhof-Holman willen dit even vastleggen op hun mobieltjes.

 

 

 

 

 

 

 

Even mijn baas bellen dat de eerste klus geklaard is.

Hier ziet u het plaatsen van de fietsbrug

 

 

 

 

 

Na veel passen en meten wordt hij eindelijk vast geschroefd.

 

Ook worden die dag de steunbalken aan gebracht.

 

Hier ziet u dat aan beide zijden van het stenenmuurtje de balken zijn bevestigd.

Waar deze steunbalken zijn gemonteerd zitten geen ankers.

 

15 november komt deze super grote auto het erf oprijden met een vracht Argexkorrels.

Deze kleikorrels worden gebruikt tegen de sluismuren boven de waterlijn.

Wilt u meer weten over dit product ga dan naar www.argex.eu/

 

 

 

 

              Aan de noordzijde zijn de Argexkorrels al verwerkt en achter de fietsbrug licht een nieuwe vracht voor de zuidkant.

 

Als de nieuwe vracht kleikorrels geslecht moet worden zal de kraan eerst via de ponton naar de overkant moeten varen.

 Op 16 november zal het water weer teruggebracht worden in de sluis.

Kraanmachinist Germt Bijsterveld wacht op het startsein.

Eerst wordt alles nog eens goed geïnspecteerd.

 

Er wordt een geul gegraven om de damwant heen vanaf het Reitdiep

 

Hierdoor stroomt het water de sluis binnen.

 

Langzaan stijgt het water in de sluis.

 

Tegen de avond staat het water op gelijke hoogte als het Reitdiep en het Sauwerdermaar.

 

Het einde lijkt naderbij te komen want de gele unit wordt 22 november afgevoerd,maar de klus kan nog wel maanden duren.

 

 

 

 

17 november 2012 komt deze gigantische gele kraan het erf oprijden met nog tweegrote vrachtwagens met gewichten

 

 

 

 

 

 

Eerst moeten de zware gewichten op de kraan worden bevestigd .

Voordat de kraan aan het werk kan gaan moet eerst de noodbrug worden afgebroken.

 

De helft van de noodbrug wordt hier opgetild.

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 mei 2012 arriveerde de noodbrug en op 26 november werd hij weer afgevoerd.

Eerst is de damwant aan de oostkant aan de beurt.

 

 

 

 

Op deze prachtige morgen van 28 november 2012 is de damwand en de noodbrug  verdwenen

De damwant aan de westkant wordt verwijderd

 

 

 

 

 

De damwanden zijn nog maar net verwijdert of het eerste bootje vaart al door de sluis.

27 november arriveren ook de landhoofden,deze worden geplaatst aan weerzijden van de landbouwbrug.

 

 

 

 

Wanneer de eerste landhoofd geplaatst is aan de noordkant beginnen de metselaars met het dichtmetselen tot aan de brug. 

Ook zullen de zijvleugels aan beide zijden met stenen worden opgemetseld.

 

Deze  landhoofd wordt geplaatst aan de zuidkant.

 

Ook zijn er 8 steigerpalen aangevoerd die door de grote kraan op 29-11-2012 in de grond worden gedrukt.

 

Nu komen de steigerpalen vlak tegen de sluis te staan

 

Hier onder ziet u waar vroeger de steigerpalen hebben gestaan.

De laatste steigerpaal voor de oostkant

 

Hier gaat de laatste paal de grond in

 

Ook komen 26 november 2012 de deksloven van de machinefabriek Rusthoven aan.

 

 

 

Hier worden de laatste deksloven bevestigd (9-1-2013)

 

Dan is op 9 januari 2013 dit het schitterende  resultaat.

Westkant van de sluis

Aan de oostkant is de kraan bezig met het maken van een beschoeiing . (6-12-2012)

 

Mannen uit Genemuiden zijn hier bezig om de beschoeiing aan elkaar vast te maken met de balk die op het vlot ligt.

Daarna wordt het bovenste gedeelte er afgezaagd en dit gebeurd op oliedruk.

 

Hier wordt de bypass weer verwijderd omdat de sluis nu weer in verbinding staat met het Reitdiep. (13-12-2012)

 

Zand wordt aangevoerd om de landhoofden hiermee te vullen.  (11-12-2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

De buizen van de bypass worden aangereikt door firma Evert en met de kraan over de sluis getild maar de vrachtwagen.

 

 

 

 

Op 21 december worden de grondwerkzaamheden voor enkele maanden stilgelegd, na eerst een provisorisch fietspad met rijplaten te hebben aangelegd. Het is wel oppassen geblazen ,dus fietsers eerst afstappen, en dan?

Bouwplaats strengverboden toegang, is dit een Friesgrapje?  Ja het is een grapje, u mag de bouwplaats weer betreden.