Wetsingersluis 2013

Nadat ruim 2 maanden het werk rond de sluis had stilgelegen begonnen Oosterhof-Holman en firma Everts op 4 maart aan de laatste fase.

Meteen werden de oude vertrouwde muurtjes weggewerkt waardoor het aanblik van de oude sluis verloren ging.

Na de architect van Holstein hierna gevraagd te hebben waarom de muren werden weggewerkt kregen wij het verbluffende antwoord te horen dat 35 jaar geleden het grond ook tot boven aan de muur was geweest ,n ding weten we zeker dat dit een uit de duim gezogen verhaal is van architectenbureau Holstein.

Aan het begin van de site had ik u al verteld dat onze familie zich hier vestigde in mei 1918.

Er werden 4 kinderen geboren waarvan er nog 2 in leven zijn en wel in de ouderdom van 91 en 80 jaar.

Een kleinzoon die deze vraag stelde aan de architect werd 65 jaar geleden op de Margriethoeve geboren en in al die jaren is de sluis onveranderd geweest en was het een sluis met zijmuren.

En ding staat dus vast dat de oude sluis na 135 jaar niet weer in de oude staat wordt teruggebracht.

 

Ook werd op 4 maart begonnen met de steigerpalen aan de oostkant van de sluis.

 

 

 

 

 

Het uiteindelijke eindresultaat aan de oostkant.

Op de eerste en met sneeuw bedekte lentedag begon men aan de westkant van de sluis met de steigerpalen.

 

Het eindresultaat van de westkant van de sluis.

18 maart 2013 het aanleggen van de nieuwe fietspad en het vergroten van de picknickplaats.

Het beton wordt vanuit de mortelauto over de fietsbrug gebracht en in de laadbak van de kraan gedeponeerd

Vergroten van de picknickplaats.

 

Hier wordt begonnen met het fietspad aan de zuidkant.

 

Fietspad aan de noordkant van de sluis.

 

De klus is geklaard en het fietspad kan over enige dagen in gebruik worden genomen.

 

Intussen worden de veranderingen van de sluis zichtbaar.

Er wordt een paadje aangelegd op de zelfde hoogte als de deksloven, dit wordt een gevaar voor mens en dier.

Gelukkig zal er aan de zuidkant een gazenhekwerk komen om de dieren voor de verdrinkingsdood te behoeden.

 

Bestrating noordzijde van de sluis (oostkant)

 

Bestrating zuidzijde van de sluis (oostkant)

 

 

 

 

 

 

 

Gazenhekwerk aan de zuidkant

 

 

 

 

 

Betonstorten voor de landbouwbrug 8 april 2013

De eerste mortelauto brengt het beton naar de overkant van de brug

 

De achterste mortelauto vult langzaam de voorste mortel wagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidkant van de brug

 

Noordkant van de brug

 

Op 9 april 2013 wordt het eerste graszaad ingezaaid door firma Everts

 

De plek waar de noodbrug heeft gelegen is keurig ingezaaid.

 

De nieuwe picknickplaats is maar voor drie vierpersonen.

 

Het einde komt in zicht want op 11 april 2013 worden de container en de schaftkeet opgehaald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verven van de steigerpalen

 

Ook deze firma werd door Oosterhof-Holman ingehuurd voor n van de laatste werkzaamheden.

 

 

 

 

Op 7 mei 2012 begon Oosterhof-Holman met de restauratie van de Wetsingerzijl en op 7 mei 2013 was firma Huizinga uit Stitswerd bezig met het laatste verfklusje.

Wanneer u met uw boot door de sluis zult varen zijn er geen veranderingen te zien, alleen een verschil van nieuwe stenen, oude aangevoerde stenen en de oude stenen van de verbouwing van 1878.

De boven kant van de sluis is de oude sluis geheel verloren gegaan .

Het straatje aan weerzijden van de sluis is 1 meter breed en heeft samen een lengte van ongeveer 70 meter.

Wanneer dit niet wordt bijgehouden zal ook dit straatje net als het oude straatje aan de zuidkant van vroeger verdwijnen onder het gras.

Voor de veiligheid moest er ook aan de noordkant een hekwerk worden geplaatst.

 

Het nieuwe straatje aan de noordkant

 

Het nieuwe hekwerk aan de noordkant van de sluis

 

 

 

Oude sluis

Om het beeld van de oude sluis te bewaren heb ik dit ontwerp gemaakt, maar wel in een vernieuwd jasje.

De oude muren hadden een rollaag van steen en waren gestukadoord.

Hier ziet u geen rollaag maar deksloven en de muren van stenen net als de binnenkant van de sluis, maar de muren hadden natuurlijk ook gestukadoord kunnen worden.

Het lage gedeelte moet natuurlijk een hekwerk geplaatst worden voor de veiligheid zoals ons de oude zwart-witfoto laat zien .

Als de sluis in deze stijl was gerenoveerd dan was het oude vertrouwde beeld bewaard gebleven.

Noordzijde

 

Zuidzijde

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat u genoten hebt van de fotoreportage van de verbouwing van de Wetsingersluis 2012-1213.

 

 

 

 

 

28 Juni 2013 feestelijke opening Wetsingerzijl

 

 

 

s Morgens werden tenten opgezet door party - catering Freek Albertema uit Peize.

Omstreeks half elf was het een drukte van belang.

 

Eerst was er koffie met gebak.

 

Net op tijd arriveerde TV Noord.

We werden allen verwelkomt door de heer Johannes Lindberg bestuurslid Waterschap Noorderzijlvest.

Hij gaf het woord aan Attie Bos die ons het interessante verhaal vertelde over de Wetsingerzijl 1410 2013.

Van dit hele verhaal is ook een boekwerk verschenen genaamd De Wetsingerzijl.

De auteurs van het boek zijn Jan Delvigne en Attie Bos.

Dit boek is verkrijgbaar bij Uitgeverij Vliedorp te Houwerzijl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het tijd om het bord te gaan onthullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wetsingerzijl 2013

Daarna was er een hapje en een drankje in de tent.

Om twaalfuur was het feest voorbij en werden de tenten weer afgebroken.

 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde opening.

Alles was tot in de puntjes verzorgd.

Waterschap Noorderzijlvest bedankt voor uw uitnodiging.